Autodesk Inventor – Jak na změnu jednotek materiálů

Změna jednotek knihovny materiálů

Možná jste narazili při tvorbě nového materiálu či úpravě stávajícího, že zobrazované jednotky nejsou podle Vašich představ. Lze je změnit?

Editor materiálů

 Při otevření editoru materiálů se fyzikální jednotky zobrazují ve špatném formátu:

zobrazení fyzikálních vlastností a jejich jednotek

Jak je změnit?

Nastavení jednotek je pro celou knihovnu, nikoli pro jednotlivé materiály. Na panelu editoru dole zvolíme ikonu adresáře:

Vybereme z nabídky:

nastavení zobrazení

 Vybereme metrické zobrazení:

 seznam dostupných jednotek

Výsledek

Nyní by se jednotky měli zobrazovat v požadované soustavě: