Pevnostní analýza v Inventoru

Krok za Krokem

Díl I.

Jak provádět pevnostní analýzu pro jednotlivé díly projektu v Inventoru? Tím se budem v následující sérii článků zabývat podrobněji a naučíme vás, jak na to.

Pilotní díl

V prvním dílu seriálu Krok za krokem vám ukážeme

nejčastější nejasnosti v pevnostní analýze a budou vyzdvihnuty nejčastější chyby.

Pevnostní analýza

V pevnostní analýze je třeba oživit výpočty pohybu, ke kterým je nutné znát vstupní veličiny, některé z nich ovlivňují výsledky Inventoru, a proto je vhodné validovat (ověřit) úspěšnost provedené analýzy.

Výsledkem analýzy jsou hodnoty napětí, posunutí a bezpečnosti, s jejich pomocí může konstruktér zjistit o modelu, zda vyhovuje požadavkům bezpečnosti, může optimalizovat návrh na stanovenou bezpečnost a tím předejít neúmyslným a nevratným deformacím součásti nebo v krajním případě lomu součásti.

Pro provedení pevnostní analýzy je potřeba nejdříve přejít na lištu pevnostní analýzy, která se nachází v záložce „3D model“ téměř až na konci. Totožnou ikonku je možné nalézt v záložce „Systémové prostředí“, v tomto místě je nutné hledat v případě tvorby simulace ze sestavy nebo svařence.

 Postup, jak se dostat do prostředí pevností analýzy

V první polovině záložek pevnostní analýzy se nalézají nástroje pro vytvoření analýzy a v druhé časti se nacházejí nástroje vyhodnocení výsledků.

Při tvorbě analýzy lze jednoduše postupovat zleva směrem doprava.
Prvním krokem (po vytvoření modelu) je vytvoření a nastavení analýzy, výběr materiálu, určení vazeb a zatížení, následně je možné upravit výpočtovou síť (lze ji i ponechat) a posledním krokem je samotná simulace zadaných parametrů.

 Panel pevnostní analýzy rozdělen na část pro provedení analýz a práci s výsledky.

Po vytvoření analýzy lze pracovat s výsledky, jejich zobrazením či je exportovat do dokumentu.

Dále je zde i jednoduchý průvodce analýzou a podrobnější nastavení analýzy.

Těmto tématům se budeme věnovat v příštím dílu.